Diensten

Leesremediëring

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe geef je de zorg op niveau 3 bij lezen en spellen vorm? Hoe zorg je dat de hulp is afgestemd op de hiaten van een kind? Welke doelen stel je voor het kind op en welke hulp sluit vervolgens bij het kind aan?

In deze workshop worden onderstaande vragen aan de hand van de landelijke protocollen op een informatieve en interactieve manier uitgewerkt en besproken:

  1. Hoe verschilt zorgniveau 3 van de andere zorgniveaus?
  2. Aan welke eisen dient hulp op zorgniveau 3 te voldoen?
  3. Welke methodieken en materialen kunnen ingezet worden?
  4. Hoe geef je zorgniveau 3 vorm binnen de school?
  5. Welke doelen kun je voor het kind opstellen?

Doel

Deze module is bedoeld voor de uitvoerders van de lees- en spellinghulp (zorg op niveau 3) en is een praktische uitwerking van de manier waarop de hulp op lees- en spellinggebied geboden kan worden.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, rt-ers, taalcoordinatoren, orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs.

Experts