Diensten

Leesproblemen en dyslexie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met leesproblemen en dyslexie? Hoe kunnen scholen de basisondersteuning en de extra ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingproblemen organiseren?

In deze workshop worden onderstaande vragen aan de hand van de landelijke protocollen ‘Leesproblemen en Dyslexie’ van het Expertisecentrum Nederlands op een informatieve en interactieve manier uitgewerkt en besproken:

  1. Wat zijn de algemene kenmerken van goed leesonderwijs?
  2. Hoe krijg je zwakke lezers in beeld, welke hulp kun je bieden op de verschillende zorgniveaus en krijg je inzicht in hoe andere scholen dit organiseren?
  3. Wat dyslexie is, wat de signalen en criteria zijn en hoe de zorgroute voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie eruitziet?
  4. Wanneer kan de school leerlingen doorverwijzen naar de vergoede diagnostiek en behandeling (ONL)?

Doel

In deze workshop vormen de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en protocol 3.0 van de dyslexiezorg het uitgangspunt. Deelnemers krijgen zicht op de aanpassingen vanuit deze nieuwe richtlijnen. Met deze informatie kun je vervolgens binnen de eigen school bespreken en analyseren wat er nodig is om de basisondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs te verbeteren.  

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, rt-ers, taalcoördinatoren,

Experts

Agenda