Diensten

KIJK! (Online) Introductiebijeenkomst

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Oriënteer jij je op een instrument waarmee je zicht krijgt op de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep?

Voor wie?

Deze presentatie is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leraren, ib-ers, directeuren en leidinggevenden van peuterspeelzalen en scholen die nog niet bekend zijn met KIJK!. De informatie die wordt gegeven in deze bijeenkomst draagt bij aan het maken van een weloverwogen keuze voor een werkwijze (inclusief instrument) waarmee je de ontwikkeling volgt.

Opbrengst

KIJK! is de meest gebruikte werkwijze om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren op basisscholen en kinderopvang. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee.  

Regelmatig organiseren we een (gratis) webinar om je meer over KIJK! te vertellen en laten zien. Aan het eind van dit webinar heb je globaal kennisgemaakt met de uitgangspunten en werkwijze van KIJK!

Agenda

Uitgaven