Diensten

KIJK! en Executieve functies

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In deze training bieden we je de mogelijkheid om de koppeling te maken met het leerlingvolgsysteem KIJK! en de executieve functies die bepalend zijn voor het leren van jonge kinderen.

Opbrengst

  • Weten hoe executieve functies, zoals impulsen beheersen, rationele beslissingen nemen en focus, bepalend zijn voor het lerende jonge kind.
  • De koppeling kunnen maken tussen de ontwikkelingslijnen uit het leerling volgsysteem KIJK! en de executieve functies.
  • Door gerichte observaties ben je in staat om nog beter vorm te geven aan de leervoorwaarden voor het jonge kind.

Voor wie?

Deze training omvat 3 dagdelen en is bedoeld voor Leraren, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, onderbouw-coördinatoren die met KIJK! werken. Een abonnement op KIJK! webbased registratie is daarbij nodig.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.