Diensten

Keuze en implementatie van een taal- en leesmethode

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Er zijn veel taal- en leesmethoden op de markt. Deze methoden voldoen allemaal aan de kerndoelen en ze sluiten aan bij het referentiekader en de doorlopende leerlijnen van de commissie Meijerink. Naast inhoudelijke veranderingen bij spreken, luisteren, stellen, taalbeschouwing, woordenschat en spelling is er in de recente methoden vaak ook sprake van een andere didactiek en organisatie.

Leerkrachten krijgen meer mogelijkheden aangereikt om hun taalonderwijs vorm te geven. Ze kunnen op een andere wijze instructie- geven, differentiëren, multimedia inzetten, leerlingen laten samenwerken aan taalopdrachten, leerlingen actiever betrekken bij het arrangeren van hun eigen leerweg. Leerkrachten krijgen tools aangereikt om vanuit de toetsing en observatie keuzes te maken in het aanbod.

Inhoud en opbrengst

Voor veel teams is het lastig om vanuit een gerichte oriëntatie een keuze te maken, omdat er zoveel te kiezen is! Een andere methodiek, organisatie kan immers ook leiden tot onrust of verstoring van het lesprogramma met mindere resultaten voor je leerlingen. Hoe krijg je de goede methode voor je school? Wat betekenen al die extra opties voor de manier van lesgeven? Wat past bij jullie manier van werken?

Hoe krijgen we goede taallessen en worden vervolgens de mogelijkheden van deze methode optimaal benut? Als een methode gekozen is, begint eigenlijk de belangrijkste klus: ermee werken in de klas. Vanaf het begin is implementatiebegeleiding een voordeel. Je kunt gebruiken maken van onze praktijkvoorbeelden en hoeft ‘het wiel niet opnieuw uit te vinden’.

Met deze aanpak sluit je in jullie taalonderwijs aan bij wat werkt in de school en in de klas! Beter taalleren willen we terugzien in de taalprestaties van de leerlingen!

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs