Diensten

Interim IB

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Onder invloed van het lerarentekort en de uitwerking van Passend Onderwijs komt er meer druk te staan op de zorgstructuur van de school en daarmee op de intern begeleiders. HCO kan hierbij extra ondersteuning bieden met de inzet van interim intern begeleiders op school. Het interim-IB team van HCO bestaat uit psychologen en orthopedagogen met veel ervaring op het gebied van interne begeleiding op scholen. Daardoor kunnen zij, vaak al op korte termijn, ingezet worden om hulp te bieden bij onder andere:

  • het herontwerpen of (door-)ontwikkelen van de zorgstructuur op school
  • het leveren van een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van een intern begeleider (bijvoorbeeld door coaching)
  • het tijdelijk vervangen van een intern begeleider

De interim intern begeleiders van HCO werken als team nauw met elkaar samen en houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daarnaast kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school als geheel door collega’s met uiteenlopende expertise te betrekken.

Wanneer een school of schoolbestuur besluit samen te werken met een interim intern begeleider van HCO, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Naar aanleiding daarvan maken we een plan van aanpak waarin de beoogde resultaten, de gewenste werkwijze en het tijdpad vaststellen.

Experts