Diensten

Advies en begeleiding Integraal Kindcentrum (IKC)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, ontwikkelen ze zich het beste. Dit wordt nog krachtiger als de samenwerking van alle betrokken partijen intensief is en er sprake is van een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 -12 jaar. Gebruikmakend van elkaars expertise en specialismen ontstaat er dan een meerwaarde in het passend aanbod voor elk kind. 

HCO adviseurs begeleiden teams die zich oriƫnteren op het vormen van integraal kindcentrum in de realisatie van een sterke pedagogische omgeving voor kinderen.

  • Wat vraagt dit aan vaardigheden, competenties en houding van de medewerkers?
  • Wat vraagt dit van de visie op spelen en ontwikkelen?
  • Hoe zoek je de samenwerking op met ouders?
  • Met welke wettelijke kaders moet je rekening houden?

Vanuit (praktijk) ervaring en kennis is de leergang IKC ontstaan. We werken aan de hand van een stappenplan waarin alle betrokken worden meegenomen. Dit stappenplan bestaat uit de volgende fases:

  • de oriĆ«ntatie- en ontwikkelfase
  • de praktijk- en consolidatiefase
  • een (cyclische) resultaatmeting
  • de evaluatie

Op deze manier helpen we teams om een integraal kindcentrum te ontwikkelen waarin interprofessioneel wordt samengewerkt aan kennis, zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden van de kinderen!

Expert