Diensten

Vve instroom – bootcamp of programma specifieke training pedagogisch medewerkers

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ga je bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (een vve-locatie) in de gemeente Den Haag werken waar een vve-programma is geïmplementeerd? Dan kun je als pedagogisch medewerker bij HCO een bootcamp vve volgen. Deze bootcamp word je aangeboden door de gemeente Den Haag.* 

Je hebt keuze uit 2 bootcamps: 

 • Een bootcamp van een maand, of 
 • Een bootcamp verspreid over een half jaar op woensdagen 

Onderdelen  

De bootcamp bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Startbijeenkomst: hoe en wat is vve? 
 • Taal 1: woordenschat ontwikkeling 
 • Taal 2: interactief voorlezen en beginnende geletterdheid 
 • Spel 1: spelontwikkeling en speelleeromgeving 
 • Spel 2: spelbegeleiding- en spelverrijking 
 • Rekenen: de drie domeinen 
 • Sociaal-emotioneel: de ontwikkeling, hechting, zelfvertrouwen en interactievaardigheden 
 • Motoriek: de (senso-)motorische ontwikkeling 
 • Ouderbetrokkenheid 
 • Observeren en eindpresentaties 

Verder: 

 • Tot de bootcamp behoort 1 huiswerkopdracht met een studiebelasting van twee dagdelen. 
 • De pm’er wordt 1x gecoacht op de werkvloer. 
 • Aan het einde van het traject ontvangt de pm’er een ‘Basis VVE-certificaat’. 
 • Wanneer de pm’er een vaste plek heeft op een vve-groep kan zij ook worden aangemeld voor de 3 programma specifieke bijeenkomsten. 

Startdata bootcamps 2019 

De volgende bootcamps zijn gepland: 

Het programma en de data van de bijeenkomsten ontvang je uiterlijk een maand voor aanvang van de bootcamp. 

Programma specifieke training als onderdeel van het Haagse kwaliteitskader vve 

Als je eenmaal op een vve-groep staat, krijg je 3 coachbezoeken. De coaching is gericht op het in de praktijk brengen van je geleerde vaardigheden. Ook volg je nog specifieke trainingen van jouw vve-programma in 3 dagen. Na de afronding ontvang je het certificaat van jouw vve-programma.  

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in. We informeren je over de data. 

Mocht je aan een programma specifieke training willen deelnemen en dit is destijds niet op het bootcamp-aanmeldformulier vermeld, dan kun je contact opnemen met Ellen Zwinkels.

Inschrijven 

Schrijf je in voor een van de bootcamps via de agenda.  

Bij je inschrijving geef je aan welke programma specifieke training je wilt volgen. Je hebt de keuze uit:  

 • Piramide 
 • Uk & Puk 
 • Ko-Totaal 
 • Startblokken 
 • Schatkist 
 • Speelplezier 
 • Peuterplein 
 • Kleuterplein 

Heb je een vraag over je inschrijving? Dan kun je terecht bij Ellen Zwinkels.

* Ben je werkzaam op een vve-locatie buiten Den Haag? Dan kun je je ook inschrijven voor de bootcamp. De kosten voor de bootcamp en coaching zullen we in rekening brengen. Voorafgaand aan de bootcamp sturen we een offerte ter goedkeuring naar jouw vve-locatie.  

Inleidende module vve

Ga jij werken op een vve-locatie en ben je nog niet in het bezit van een certificaat voor een vve-programma? Dan volg je eerst de inleidende module vve (zelfstudie). Daarna start je met de bootcamp vve instroom.

Experts

Agenda