Diensten

Vve instroom – programma specifieke instroomtraining pedagogisch medewerkers

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ga je bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (een vve-locatie) in de gemeente Den Haag werken waar een vve-programma is geïmplementeerd? Dan kun je als pedagogisch medewerker of leerkracht bij HCO een instroomtraining vve volgen. Deze instroomtraining wordt aangeboden door de gemeente Den Haag.*

De Basis instroomtraining vve kent 2 varianten:

 • een training waarbij de bijeenkomsten in één maand worden gepland;
 • een training waarbij de bijeenkomsten verspreid over 4-6 maanden worden gepland op de woensdagochtend.

Onderdelen  

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Startbijeenkomst: hoe en wat is vve? 
 • Taal 1: woordenschat ontwikkeling 
 • Taal 2: interactief voorlezen en beginnende geletterdheid 
 • Spel 1: spelontwikkeling en speelleeromgeving 
 • Spel 2: spelbegeleiding- en spelverrijking 
 • Rekenen: de drie domeinen 
 • Sociaal-emotioneel: de ontwikkeling, hechting, zelfvertrouwen en interactievaardigheden 
 • Motoriek: de (senso-)motorische ontwikkeling 
 • Ouderbetrokkenheid 
 • Observeren en eindpresentaties 

Verder: 

 • Tot de training behoort 1 huiswerkopdracht met een studiebelasting van twee dagdelen.
 • De pm’er wordt 1x gecoacht op de werkvloer. 
 • Aan het einde van het traject ontvangt de pm’er een ‘Basis VE-certificaat’.
 • Wanneer de pm’er een vaste plek heeft op een vve-groep kan zij ook worden aangemeld voor de 3 programma specifieke bijeenkomsten. 

Startdata trainingen 2020

De volgende trainingen zijn gepland:

 • 6 januari – 6 februari 2020
 • 8 januari – 8 juli 2020 (gepland op woensdagochtenden)
 • 25 februari – 25 maart 2020
 • 6 mei – 8 juni 2020
 • 25 augustus – 24 september 2020
 • 2 september – 9 december 2020 (gepland op woensdagochtenden)

Het programma en de data van de bijeenkomsten ontvang je uiterlijk een maand voor aanvang van de training.

Programma specifieke training als onderdeel van het Haagse kwaliteitskader vve 

Als je eenmaal op een vve-groep staat, krijg je 3 coachbezoeken. De coaching is gericht op het in de praktijk brengen van je geleerde vaardigheden. Ook volg je nog specifieke trainingen van jouw vve-programma in 3 dagen. Na de afronding ontvang je het certificaat van jouw vve-programma.  

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in. We informeren je over de data. 

Mocht je aan een programma specifieke training willen deelnemen en dit is niet op het aanmeldformulier vermeld, dan kun je contact opnemen met Rianne Lenstra: r.lenstra@hco.nl.

Inschrijven 

Schrijf je in voor een van de trainingen via de agenda.  

Bij je inschrijving geef je aan welke programma specifieke training je wilt volgen. Je hebt de keuze uit:  

 • Piramide 
 • Uk & Puk 
 • Ko-Totaal 
 • Startblokken 
 • Schatkist 
 • Speelplezier 
 • Peuterplein 
 • Kleuterplein 

Heb je een vraag over je inschrijving? Dan kun je terecht bij Rianne Lenstra: r.lenstra@hco.nl.

* Ben je werkzaam op een vve-locatie buiten Den Haag? Dan kun je je ook inschrijven voor de training. De kosten voor de training en coaching zullen we dan in rekening brengen. Voorafgaand aan de training sturen we een offerte ter goedkeuring naar jouw vve-locatie. 

Inleidende module vve

Ga jij werken op een vve-locatie en ben je nog niet in het bezit van een certificaat voor een vve-programma? Dan volg je eerst de inleidende module vve (zelfstudie). Daarna start je met de training vve instroom.

Expert