Diensten

Individueel Dynamisch Leerpotentieel onderzoek

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Soms heb je als leerkracht misschien het idee

“Deze leerling kan het wel, maar het komt er nog niet uit”

Met behulp van dynamisch testen kun je beter zicht krijgen op wat deze leerling nodig heeft.

Positieve kijk op mogelijkheden

Veel onderzoeken, zoals CITO en intelligentietests, meten wat een leerling tot nu toe beheerst. Bij dynamisch leerpotentieel onderzoek gaat het niet om de huidige prestaties van het kind. Het draait om het verschil tussen dat wat een leerling nu kan en dat wat een kind zou kunnen. Dat biedt ons een andere, positieve kijk op de mogelijkheden van het kind.

Het resultaat

Een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog neemt een dynamisch leerpotentieel onderzoek af. Tijdens het onderzoek kijkt de onderzoeker niet alleen naar wat de leerling al kan of weet. De leerling krijgt juist iets nieuws aangeleerd. Op deze manier brengt de onderzoeker in kaart:

  • welk soort en welke hoeveelheid instructie een kind nodig heeft, en
  • in welke mate het kind hiervan profiteert.

Download prakijkverhalen over dynamisch testen

Neem voor meer informatie of de aanvraag voor een individueel dynamisch leerpotentieel onderzoek contact op met een van onze experts.

Ga naar de formulieren voor aanmelding van een onderzoek.

PDO: leerpotentieel onderzoek bij kleuters en peuters

Om het leerpotentieel bij jongere kinderen in beeld te krijgen hebben wij een instrument ontwikkeld dat aansluit bij hun ontwikkeling. Het PDO (Pedagogisch Didactische Observatie) is een onderzoek naar de manier waarop peuters en kleuters leren. We kunnen dit instrument inzetten bij jonge kinderen waar er vragen zijn over de ontwikkeling. Bijvoorbeeld: zorgen over een mogelijke achterstand, maar juist ook over een mogelijk voorsprong.

Kwaliteit staat voorop

Vanzelfsprekend staan kwaliteit en zorgvuldigheid in onze werkwijze voorop.

  • Al onze psychologen en orthopedagogen lid zijn van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
  • Medewerkers van HCO die betrokken zijn bij leerlingzorg en -onderzoek houden zich aan de gedragscode van het HCO voor psychologen en orthopedagogen. Deze gedragscode is gebaseerd op de beroepscodes van de beroepsverenigingen NVO (oktober 2008) en NIP (maart 2007) en voldoet aan de eisen die de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Expert

Downloads