Diensten

Implementatie Professionele leergemeenschap (PLG)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

‘Verantwoordelijkheid in een school kan je niet alleen dragen. Verantwoordelijkheid draag je als team. Goed begrepen autonomie is: ik doe het zelf, maar ik doe het ook samen met anderen.’  
Luc Stevens 

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

  1. het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
  2. het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

Ideeën van een PLG

De Amerikaanse PLG expert Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leerkrachten gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

  1. Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
  2. Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
  3. Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

HCO heeft deze wetenschappelijke inzichten vertaald naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Met deze kennis kunnen ze jouw schoolteam verder helpen bij de implementatie van PLG binnen jouw school.

Onze experts helpen bij het aanbrengen van een structuur en stimuleren van een leerklimaat. Gereedschappen die wij hierbij kunnen inzetten:

  • Instructional leadership: het opleiden van een aantal teamleden tot instructional leader. Deze houden zich in de school bezig met de vraag: “Wat doen de leraren en hoe kan ik hen helpen?” Zij ondersteunen collega’s bij het vormgeven van het onderwijs zowel pedagogisch als didactisch.
  • Lesson Study: het aanleren van een methodiek waarmee leraren gezamenlijk een les ontwerpen, deze les geven en vervolgens gezamenlijk nabespreken. Op deze manier toetsen leraren steeds in de praktijk in hoeverre de lesinhoud en de gebruikte werkvormen het leren van de leerlingen bevordert.
  • Leergang PLG: studiebijeenkomsten voor verbeterteams, directeuren en bestuursleden.
  • Training Leidinggeven aan een PLG (formeel aanbod in het Schoolleidersregister PO).

Schoolleidersregister PO

Onze trainingen en advies rondom starten met een PLG zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Agenda

Downloads

Uitgaven