Diensten

Handelingsgericht werken (HGW 2.0) voor het team

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het betrekken van leerlingen (en hun ouders) bij het leren, maakt je onderwijs uitvoerbaarder én beter; meer leren, minder onderwijzen. In HGW 2.0 worden de principes van handelingsgericht werken en de inzichten van prof. John Hattie gecombineerd.

Waarom HGW 2.0?

  • Als je wil leren hoe je het directe instructiemodel kunt benutten om minder te onderwijzen en meer leren bij je leerlingen in gang te zetten
  • Als je werkt met groepsplannen en –overzichten, maar heb je het gevoel dat ze je niet helpen bij het lesgeven
  • Als je wilt leren hoe je verantwoordelijk kunt zijn voor de keuzes die je maakt, in plaats van het gevoel te hebben verantwoording te moeten afleggen
  • Als de leerresultaten van de leerlingen belangrijk zijn op jouw school  en je de progressie van elke leerling wil optimaliseren?
  • Als je lessen wilt afstemmen op het leren van ál je leerlingen zonder dat het je meer tijd gaat kosten?
  • Als je ook het idee hebt dat je meer tijd besteed aan je systeem en administratie dan aan je leerlingen?

Handelingsgericht werken in de praktijk brengen?

Hieronder voorbeelden van de trainingen die we graag voor jullie verzorgen. Een intake is onderdeel van elke training: jullie startsituatie is altijd het uitgangspunt.

Kennismaken met HGW 2.0

De bijeenkomst, van ca. 1,5 uur kan worden afgestemd op verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan leerkrachten, intern- en ambulant begeleiders, directies, bestuurders, medewerkers werkzaam in of voor een adviesteam.

Basistraining HGW 2.0

Een training (1 dag) voor het team geeft in één dag een beeld van HGW 2.0 en hoe het kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Je maakt al direct een op uw school afgestemd stappenplan voor het realiseren van Handelingsgericht werken, waarbij leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leren en zo tot optimale prestaties kunnen komen.

Teamtraining HWG 2.0

De teamtraining omvat een intake, 3 studiedagen en 2 werkbegeleidingsafspraken. De eigen situatie is het vertrekpunt. Het samenstellen van een stuurgroep, en hen toerusten voor en begeleiden bij hun rol is onderdeel van het proces.

Maatwerktraject HGW 2.0

Wil je een specifiek onderdeel van het Handelingsgericht werken invoeren of verbeteren? Dan ontwerpt een ervaren trainer samen met jullie een maatwerktraject dat focust op specifieke wensen. 

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.