Diensten

Expliciete Directe Instructie (EDI)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Expliciete Directe Instructie (EDI) geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Kwalitatief goede instructie en leerlingen actief betrekken bij de inhoud van de les vormen daarbij de basis. De effecten zijn meer betrokkenheid, een afname van gedragsproblemen en meer leerwinst.

  1. Introductie op het EDI model
  2. Lesdoelen en succescriteria (1 of 2 bijeenkomsten)
  3. Voorkennis
  4. Controle van begrip
  5. Begeleid inoefenen en geven van instructie
  6. Geven van effectieve feedback

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze experts.