Diensten

Behandeling van ernstige dyslexie vergoed vanuit de Jeugdwet (ONL dyslexiebehandeling)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een kind kan in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling als er in een onderzoek ernstige dyslexie is vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en van de inzet van het kind en de ouder(s). Een behandeltraject beslaat meestal tussen de één tot anderhalf jaar. Een dyslexiespecialist gaat wekelijks 55 minuten met het kind aan de slag. Daarnaast is het een voorwaarde dat ouders met het kind thuis extra oefeningen doen.

Inhoud behandeling

Tijdens de behandeling maken we gebruik van symbolen, steunkaarten en software om kinderen letters en spellingregels te leren. De behandeling vindt plaats in de buurt van de school of op de school van het kind.

Tussentijdse evaluatiegesprekken

HCO informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.

Resultaat van de behandeling

Tot nu toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Hierdoor vergroten de mogelijkheden en kansen van een kind tijdens de verdere schoolcarrière en in de latere loopbaan.

Zowel bij lezen als bij spellen streven we naar één jaar vooruitgang ten opzichte van de start van de behandeling. Het doel is dat het kind letters, woorden en klanken herkent en begrijpt wat er in een tekst staat. Ook werken we in de behandeling aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het leesplezier. Een kind leert daarnaast hoe het om moet gaan met de gevolgen van dyslexie.

We streven ernaar om het kind met deze gerichte oefening op groepsniveau te krijgen, maar dit is wel erg afhankelijk van het moment van aanmelden.

Experts

Nieuws

Downloads