Diensten

Begeleiding Startende docenten

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In het voortgezet onderwijs zijn nieuwe onderwijsprofessionals hard nodig. Veel oudere docenten gaan met pensioen en er is een tekort aan nieuwe instroom van docenten. Bovendien overweegt ongeveer 46 procent van de startende docenten het onderwijs vroegtijdig te verlaten (Bron: CNV). De werkdruk, het gebrek aan loopbaanontwikkeling en het salarisniveau zijn hiervan de voornaamste redenen. Dit is een zorg, want veel startende leraren kozen vol overgave voor het onderwijs. Wij geloven dat scholen docenten kunnen binden door gerichte begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld training en coaching.

Training

Met trainingen op maat begeleiden wij startende docenten in hun eerste jaar of jaren voor klas. Denk daarbij aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, regels en routines, motivatie en betrokkenheid, omgaan met ordeverstoringen en moeilijk gedrag, activerende werkvormen of coöperatief leren en communicatie met ouders.

Coaching

Onze gecertificeerde coaches kunnen docenten ook persoonlijk begeleiden, met coaching ‘on the job’. Bijvoorbeeld in de vorm van School Video Interactie begeleiding (SVIB) of synchroon coaching. Met een persoonlijke leervraag gaat de startende docent aan de slag om zijn of haar docentvaardigheden (verder) te versterken.  

HCO werkt met gecertificeerde trainers en experts, bijvoorbeeld op het gebied van SVIB, synchroon coachen en oplossingsgericht werken.

Expert

Downloads