Diensten

Basistraining Sil op school

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De 3 essenties zijn:

  • Op zoek naar een alternatief voor de (verouderde) methode Ik & Ko.
  • Op zoek naar een methode met afwisselende thema’s.
  • Optimaliseren van het werken aan doelen in de hoeken (waaronder spelend leren).

Inhoud

Module 1: inhoud van Sil op school

In deze module focussen we op achterliggende ideeën van Sil, onder andere de didactiek, spel, de doorgaande lijn en aanbod op drie niveaus. Aan de orde komen twee onderdelen van het onderwijsaanbod, namelijk doelen en leerstofaanbod.

Module 2: organisatie

Deze module gaat in op de organisatie van Sil. We behandelen de onderdelen: leertijd, planning en groepsmanagement.

Module 3: leerkrachtvaardigheden

In deze module staat het educatief en didactisch handelen centraal. Ook het instructiemodel en coöperatieve werkvormen komen aan bod.

Module 4: de praktijk; ouders, groepsplan en opbrengstgericht werken

In deze module blikken we terug op het onderwijsaanbod en maakt u uw groepsplan voor uw eigen school af. Aan het einde van de training heeft u dus een compleet onderwijsaanbod op drie niveaus voor kleuters.

De training wordt verzorgd door trainers van HCO die gecertificeerd zijn door de CED groep (ontwikkelaar Sil op school).

Opbrengst

In vier modules wordt u geïnformeerd over de inhoud en organisatie van het programma. Ook gaan we in op de leerkrachtvaardigheden en uw eigen groepsplan. Aan het einde van deze training:

  • kunt u werken met het digitale programma Sil op school.
  • kent u de achtergronden en opzet van het programma.
  • kent u de doorgaande lijn binnen de voorschool, naar groep 3 en verder.
  • beschikt u over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met differentiatie op drie niveaus (basis, verdiept en intensief) dat voldoet aan de SLO-doelen voor taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek.
  • weet u hoe u de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werkt u opbrengstgericht aan hun ontwikkeling.

Expert