Diensten

Procesbegeleiding kwaliteitszorg / Audits

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Pas op de plaats maken of een time-out nemen? Kwaliteitsborging betekent dat je regelmatig, en het liefst systematisch, pas op de plaats maakt. Dit kan een organisatie intern regelen, maar ook extern.

HCO heeft de expertise in huis om audits af te nemen. Dit kan een kwaliteitsanalyse of een nulmeting zijn. Op basis van een bestaand kader of specifiek op de situatie geënt en ontwikkeld meetinstrument kan een meting of audit worden georganiseerd. Bij voorkeur hanteert HCO hierbij het vier-ogen-principe. Dat betekent dat de documentstudie, interviews en eventuele (les)observaties in tweetallen worden uitgevoerd. Een audit wordt afgerond met een schriftelijke rapportage (observaties, conclusie en aanbevelingen) en mondelinge toelichting. Er blijft dan ruimte over om feitelijke onjuistheden in de rapportage aan te geven, die vervolgens worden gecorrigeerd, voor het definitieve rapport wordt opgesteld.

Met een audit-rapport zet je een stap in de check van de PDCA-cyclus en levert input voor de Act. De rapportage bevat observaties, conclusies en aanbevelingen.

Naast procesbegeleiding kan er ook meegelezen worden met de teksten die de directeur aanlevert. Proeflezen en kritisch meelezen en feedback tijdens het schrijfproces behoort tot het aanbod. Uiteindelijk ligt het ‘eigenaarschap’ bij de school en levert HCO maatwerk!