Diensten

Advies en implementatie Verandermanagement

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Je wilt ergens naar toe met de school, met het team en met de leerlingen. Je hebt al een visie geformuleerd en doelen benoemd. Je wil het hele team goed betrekken bij dit traject. Maar hoe zet je nu een succesvolle verandering in? HCO biedt een palet aan mogelijkheden om met jouw school gericht te werken aan de verbetering van de organisatie en de onderwijskwaliteit.

Huidige situatie als vertrekpunt

In ons advies en begeleiding rondom organisatieontwikkeling en verandermanagement sluiten wij aan bij verschillende wetenschappelijke bronnen. We kijken daarnaast naar de praktische toepassing. Ons vertrekpunt is altijd de huidige situatie op de school. Er is vaak al veel dat goed gaat op een school. Samen bouwen we voort op dat wat al aan kracht en kwaliteit aanwezig is. We bepalen in onderling overleg wat nodig is om de organisatie nog verder te verbeteren. Daarbij is aandacht voor de implementatie op verschillende niveaus (kind, klas en school) in onderlinge samenhang.

Veel kennis en expertise over schoolontwikkeling

HCO heeft veel expertise in huis op uiteenlopende terreinen van schoolontwikkeling en weet deze handig met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

  • Uitvoeren van een schoolanalyse als nulmeting of onafhankelijke monitor;
  • Ondersteuning bij het opstellen en/of evalueren van een meerjaren- en/of schoolplan;
  • Procesbegeleiding bij missie-visie trajecten;
  • Procesbegeleiding bij opbrengstgericht werken;
  • Ontwerpen en implementeren van een opbrengstgericht kwaliteitszorginstrument;
  • Advies, coaching en/of training in onderwijskundig leiderschap en het werken met een verbeterteam;
  • Implementeren van een professionele leergemeenschap (PLG) met tools als ‘lesson study’ en ‘instructional leadership’.

Downloads