Diensten

Advies / coaching coördinator sociale veiligheid

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen verplicht om te zorgen voor sociale veiligheid en deze te waarborgen. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. De wet schrijft voor dat scholen:

  • zich moeten inspannen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;
  • het effect van dat veiligheidsbeleid periodiek moeten monitoren;
  • ten minste één persoon moet aanstellen die het anti-pestbeleid coördineert en die vast aanspreekpunt is in het kader van pesten.

Onze onderwijsadviseurs kunnen scholen ondersteunen bij het opstellen, uitvoeren en uitdragen van dit beleid. In overleg maken we graag samen afspraken over de wijze waarop deze ondersteuning aan een team, een deel van een team of de coördinator sociale veiligheid vorm kan krijgen.