Diensten

80% van de doelen behalen ze zelf

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Deze scholing benadert het jonge kind vanuit de visie dat het voor een groot deel zélf (spelend) leert. Zodra er betrokkenheid is en intrinsieke motivatie staat het kind open om te leren. Dat zoet zij al handelend en spelend met wat voor handen is. Tijdens de scholing leert de leerkracht/ pedagogisch medewerker om de voorwaarden voor dit zelfstandige leren doelgericht te verbeteren. De speelleeromgeving wordt verrijkt en aangevuld vanuit de doelen die aangeboden worden waardoor er op alle ontwikkelingsgebieden relevante leerervaringen kunnen worden opgedaan. De veranderende rol van de leerkracht/ de pedagogisch medewerker wordt belicht en kan worden begeleid op de werkvloer. In de scholing komt zowel de reken- als de taalontwikkeling aan bod. 

Expert