Onderwijstijdverlenging LKP HCO

In Den Haag is een groot aantal scholen actief binnen het Leerkansenprofiel (LKP) en Onderwijstijdverlenging (OTV). Op de meeste LKP-scholen is voor leerlingen de lestijd met 6 uur per week verlengd. Andere vormen van OTV zijn een zomer- en/of weekendschool. 

Doelen van de extra leertijd zijn:

  • maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen;
  • verkleinen van de taalachterstand;
  • intensief versterken van sociale competenties;
  • bevorderen van maatschappelijk participatie en sociale binding;
  • versterken van ouderbetrokkenheid bij de school en samenleving.

Het HCO is nauw betrokken bij LKP-scholen en andere scholen die met OTV werken op de volgende manieren:

  • Ondersteuning bij de organisatie van een zomerschool, verlengde schooldag of weekendschool, bijvoorbeeld als projectleider of deelname aan de projectgroep. In de afgelopen 4 jaar heeft het HCO de projectleiding verzorgd van de Zomerschool Delft in het kader van de landelijke OTV-regeling (zomerschool en masterclasses).
  • Ontwikkeling van curriculum voor onderwijstijdverlenging, aansluitend bij de wensen van de school.
  • Coaching en training van leerkrachten die lesgeven tijdens de verlengde schooltijd.
  • Training en opleiding van vakleraren LKP, door middel van de opleiding Sterk als Vakleerkracht. De modules Taal en Rekenen van deze opleiding zijn ook ‘los’ te volgen.
Opleiding Sterk als vakleerkracht

De jaaropleiding Sterk als Vakleerkracht geeft vakleerkrachten kennis en vaardigheden om scholen te ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelen en de invulling van verlengde onderwijstijd. De docenten leren kennis en vaardigheden die hen helpen een goed leer- en positief groepsklimaat te realiseren. Daarbij is aandacht voor het verminderen van de taalachterstand en het benutten van rekenkansen.

De LKP Modules taal en rekenen en de module LKP Coachgroep kunnen apart worden gevolgd.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies