Cultuureducatie HCO

Den Haag is een internationale stad met inwoners uit veel verschillende culturen en een rijk cultureel leven. In een stad als Den Haag speelt cultuureducatie op scholen een belangrijke rol. Het draagt bij aan het welbevinden, leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie gaat over het aanschouwen en beleven van kunst, door het zelf te dóen: muziek maken, toneelspelen, dansen, beeldende kunst bekijken en maken…

De komende jaren zet de gemeente Den Haag zich samen met scholen en cultuurorganisaties in om alle leerlingen in Den Haag van 4 tot 14 jaar in aanraking te brengen met cultuur. Het Expertisecentrum Cultuureducatie (onderdeel van de Cultuurschakel) brengt scholen en culturele instellingen met elkaar in contact en bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Het HCO werkt nauw samen met het Expertisecentrum Cultuureducatie en deelt daarbij kennis en ervaring  op het gebied van professionalisering, taalontwikkeling, leerlijnen, ouderbetrokkenheid en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. 

Voor scholen

In samenwerking met de cultuurcoach van het Expertisecentrum Cultuureducatie kunnen onze adviseurs scholen ondersteunen bij:

  • de ontwikkeling van een visie en schoolbeleid op het thema cultuureducatie: procesbegeleiding en/of verbinding met andere thema’s zoals taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid;
  • training en begeleiding van uw intern coördinator cultuureducatie (icc’er).;  
  • het profileren van uw school op het thema cultuureducatie;
  • de realisatie van een doorgaande lijn cultuureducatie.

Voor cultuurorganisaties

Het HCO verzorgt de volgende activiteiten voor cultuurorganisaties: 

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies