Agenda

Training Zien is Snappen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leer hoe je met eenvoudige middelen structureel NT2-lessen kunt geven aan leerlingen, die de basisverschijnselen van het Nederlands nog niet beheersen.

  • Heb je anderstalige kinderen in de klas?
  • Komen ze aardig mee maar ondervinden ze toch nog wat problemen met het Nederlands?
  • Halen ze lidwoorden door elkaar?
  • Maken ze kromme zinnen?
  • Hebben ze moeite met de Nederlandse spelling?
  • Is de uitspraak wel correct?
  • Begrijpen ze de opdrachten in het taalboek wel?
  • En in andere zaakvakboeken?

Ga dan praktisch aan de slag met Zien is Snappen!

Bijeenkomsten

Leer de NT2-methodiek Zien is Snappen (ZIS) in 5 bijeenkomsten toepassen:

In de eerste bijeenkomst krijgen deelnemers een korte theoretische inleiding in NT2 en NT2-onderwijs. Daarna gaan we in op het eerste onderdeel (lidwoorden) uit ZIS: hoe bied je lidwoorden aan leerlingen aan en hoe sluit dit aan op de taalmethode op school.

In de tweede bijeenkomst behandelen we nog een aantal onderdelen (aanwijzend voornaamwoorden, samenstellingen, eigennamen, zinnen en werkwoorden) uit ZIS en maken deelnemers een begin met het analyseren van het mondelinge taalgebruik van een leerling, gebruik makend van de taalstadia.

Tijdens de derde bijeenkomst worden de deelnemers vaardig in het hanteren van de NT2-didactiek en leren ze hoe deze didactiek, samen met lessen uit ZIS en hun taalmethode gebruikt kan worden.

In de vierde bijeenkomst behandelen we weer een aantal onderdelen uit ZIS (meervoud, verkleinwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en de trappen van vergelijking) en maken we ook hierbij de koppeling naar de taalmethode op school.

In de laatste bijeenkomst staan de laatste onderdelen uit ZIS (verwijzende functiewoorden en de klanken en letters) centraal.

Registerleraar

De training Zien is snappen is gevalideerd door Registerleraar.

Contactpersoon

Inschrijven