Agenda

Training Traumasensitief lesgeven

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Heb je regelmatig te maken met kinderen die chronische stress met zich meedragen? Bijvoorbeeld een kind dat een traumatische ervaring heeft opgedaan tijdens de oorlog, huiselijk geweld of verwaarlozing. Wil jij met de juiste kennis een bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van een kind? Dan is deze training Traumasensitief lesgeven iets voor jou.

Deze training is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en de bijbehorende training van Leony Coppens.

De gevolgen van chronische traumatisering bij kinderen zijn over het algemeen ernstig en vergaand, doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor moeite met het reguleren van hun emoties en gedrag en komen moeilijk tot leren. De school kan voor getraumatiseerde leerlingen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en weer vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. Het is daarvoor noodzakelijk om de problematiek te herkennen.

Opbouw

De training bestaat uit 2 modules en een supervisiebijeenkomst.

  • In de eerste module krijg je kennis van trauma en de effecten ervan vergroot worden.
  • In de tweede module krijg je handvatten over hoe je kunt bijdragen aan herstel en wat je kunt doen om een omgeving te creëren waarin een kind zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen.

Naast de theorie is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk te maken. Na de 2 modules volg je een supervisiebijeenkomst, waarin we ingaan op je eigen leerproces en bespreken we casussen.

In de training leer je

  • het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen én begrijpen;
  • beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om gaan;
  • een actievere rol spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
  • weten hoe kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Contactpersonen