Agenda

Training Spelkriebels in groep 3

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leerlingen in groep 3 missen vaak het spelen met concrete materialen en hun bewegingsvrijheid in de hoeken. Wil jij als leraar van deze leerlingen nog beter aansluiting vinden bij hun specifieke (spel)behoeften en ontwikkeling? En wil je met jouw collega’s van de kleuterklassen een goede doorgaande lijn realiseren? Dan is deze praktische training iets voor jou!

In deze training nemen we het onderwijs in groep 3 onder de loep. We gaan praktisch aan de slag met werkvormen en werken thema’s uit die direct inzetbaar zijn. We gaan in op:

 • het creëren van een schoolvisie op leren in groep 3;
 • het realiseren van een betere doorgaande lijn van de kleutergroepen naar groep 3; 
 • het implementeren van een meer gedifferentieerd, betekenisvol en speels aanbod in groep 3.

Uitgangspunten

 • Voortbouwen op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.
 • Creëren van meer ruimte voor differentiatie en thematisch werken.
 • Een balans vinden tussen de strakke programmatische aanpak en de onderwijsbehoefte van het jonge kind.
 • Taal-, lees- en schrijfdoelen in spel vertalen naar betekenisvolle activiteiten.
 • Werken in (mobiele) hoeken.
 • Inzetten van aansprekende werkvormen en concrete materialen.
 • Stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding.

Inhoud

De 3 bijeenkomsten zien er als volgt uit:

 1. We brengen de overgang van kleuter naar schoolkind in beeld en staan stil bij waarom dit onderwerp. We gaan in op de kracht van het kleuteronderwijs en hoe we deze sterke aspecten kunnen benutten in groep 3. Ook inventariseren we de huidige speelleeromgeving en materialen in groep 3. De trainer laat voorbeelden ter inspiratie zien.
 2. We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken. We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelactiviteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken. Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen.
 3. We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een eerste thema. Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren. We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten.

Extra coaching

Je kunt gebruik maken van persoonlijke coaching voor verdere verdieping en ondersteuning bij de praktische vertaalslag. De kosten voor een coachingsmoment van 2 uur zijn € 245,-. Bij je inschrijving kun je aangeven dat je gebruik wilt maken van coaching. Ook op een later moment kun je dit nog afstemmen met de trainer.

Contactpersonen

Inschrijven