Agenda

Training lesgeven aan anderstalingen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Werk je met kinderen van expats, met migranten, vluchtelingen of andere leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben? Dan vraag je je vast af hoe je je onderwijs af kunt stemmen op de behoeften van deze leerlingen binnen de reguliere groep. Of je als kind nu hier geboren bent of niet, het onderwijs op de basisschool kan moeilijker te volgen zijn als je thuis een andere taal spreekt. Maar je neemt ook een eigen taal mee, die een zeer goede basis vormt om het Nederlands beter te leren. Hoe maak je als leerkracht optimaal gebruik van deze basis en hoe organiseer je je onderwijs?

In vijf bijeenkomsten gaan we vanuit een theoretische basis praktisch aan de slag. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Taalverwerving en meertaligheid,
  • NT2‐didactiek en methodes,
  • Woordenschat,
  • Integraal taalonderwijs,
  • Begrijpend luisteren, lezen en schrijven met een link naar de zaakvakken,
  • Organisatie: taalcircuits en interactie.

Voor wie interessant

Deze training is bedoeld voor iedereen die in het reguliere primair onderwijs in Den Haag werkt met kinderen met een andere moedertaal en
meer basiskennis wil over het lesgeven aan anderstalige leerlingen. Dit hoeven geen nieuwkomers te zijn!


Contactpersonen

Inschrijven