Agenda

(Start)training ‘Lesgeven aan anderstaligen’

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Van binnenstadsscholen tot scholen buiten het centrum of buiten de stad; ze hebben allemaal te maken met een groeiend aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond. Sommige scholen kenmerken zich door een grote uitstroom van nieuwkomers die naar reguliere klassen gaan, andere scholen kennen juist een groeiend aantal leerlingen met een expatachtergrond. Hoe dan ook vragen deze ontwikkelingen een passend aanbod in de klas en veranderingen op beleidsniveau. Dit roept vragen op.

Om antwoord te bieden op deze vragen organiseert het HCO in het najaar van 2020 een (start)training ‘lesgeven aan anderstaligen’. Het geheel bestaat uit een algemene starttraining met daaraan gekoppeld twee trainingen specifiek gericht op de doelgroep onderbouw (leeftijd 2,5 t/m 7 jaar) en midden- en bovenbouw (leeftijd 8 – 12 jaar). 

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a. de inzet van de moedertaal, de kracht van meertaligheid, Nt2-didactiek, geïntegreerd taalonderwijs, spelend leren, taalcircuits en interactie en de rol van feedback. 

Ook is er ruimte voor vragen van deelnemers, die we voorafgaand middels een intake in kaart zullen brengen.

Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze de drie bijeenkomsten bijwonen en een eindopdracht uitvoeren, waarbij er aanbevelingen worden gedaan voor de eigen school.

Praktische informatie

  • Indien de school meerdere kandidaten wenst in te schrijven, dan juichen wij dit toe. Er geldt een maximum twee deelnemers per school: één onderbouw, één bovenbouw. Dit om het resultaat voor de school zo optimaal mogelijk te laten zijn en zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om in deze cursus te participeren.
  • We hanteren een wachtlijst voor deelnemers buiten Den Haag. Wanneer er plek is, zullen we deelnemers op de hoogte brengen.

Contactpersonen

Inschrijven