Agenda

Programma specifieke instroomtraining Piramide voor pedagogisch medewerkers

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wanneer je op een vve-locatie werkt waar het programma Piramide is geïmplementeerd, kan je na het behalen van je Basis VE certificaat de programma specifieke training Piramide volgen.  

Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het programma biedt handvatten om de brede ontwikkeling spelenderwijs te begeleiden en te stimuleren vanuit een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. 

De programma specifieke training Piramide bestaat uit de volgende 3 bijeenkomsten: 

  1. Basisconcepten en Opbouw Piramide 

  2. Planning en Organisatie Piramide 

  3. Differentiëren (tutoring en pientere kinderen) 

Verder: 

  • Zijn 3 coachingsbezoeken op de werkvloer onderdeel van deze training. 

  • Ontvang je na het volgen van de bijeenkomsten en het afronden van de 3 coachingsbezoeken het Piramide certificaat. 

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in.  

Vragen?

Dan kun je contact opnemen met Rianne Lenstra: r.lenstra@hco.nl.