Agenda

Post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot. Om die reden is de post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs ontwikkeld.

Voor wie

De Post hbo-opleiding leraar NT2 is bestemd voor leerkrachten met een Pabo-diploma.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit:

  • 1 introductiebijeenkomst
  • 19 bijeenkomsten
  • 4 lessonstudy bijeenkomsten van elk 1,5 uur

De bijeenkomsten zijn verspreid over een jaar. De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2- leraar in het primair onderwijs nodig heeft.

De opleiding is aangemeld bij de Stichting Post HBO om opgenomen te worden in het register van het Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs.

Onderwerpen bijeenkomsten

Introductiebijeenkomst
1. Taal, taalvaardigheid en NT2-didactiek
2. Eerste- en tweedetaalverwerving en taalonderwijs
3. Organisatie
4. Taalaanbod en interactie
5. Coöperatieve leerstrategieën
6. Fonologie
7. Woordenschat
8. Woordenschat
9. Morfologie
10. Zinsbouw
11. Pragmatiek
12. Luisteren en spreken
13. Leren in een tweede taal: Groep 1 t/m 3
14. Leren in een tweede taal: Groep 4 t/m 8
15. Lezen en schrijven
16. Modellen en methodieken
17. Diagnostiek en toetsing
18. Spontane taalanalyse
19. NT2 en het ideale curriculum Lessonstudy: 4 avonden volgend op een middagbijeenkomst

Studie-investering

De opleiding heeft een studiebelasting van 220 uur en bestaat uit een praktijkcomponent en een theoriecomponent. U bent gedurende de opleiding daarnaast minimaal 10 uur per week werkzaam als leerkracht Nederlands als Tweede Taal of geeft minimaal 10 uur per week les aan een meertalige groep, in totaal 400 uur eigen lespraktijk.

Datum en locatie

De opleiding start op 16 september. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) en De Haagse Hogeschool.

De bijeenkomsten zijn op een woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, met vier keer een uitloop actieonderzoek lessonstudy van 17.30 – 19.00 uur.

Docenten

Het ervaren onderwijsteam van onderwijsadviesbureau HCO en De Haagse Hogeschool is divers. Academici, Pabo-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met u. Zo blijft u steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Certificaat

Met het succesvol afronden van de post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2) in het primair onderwijs ontvangt u een certificaat. Hiermee kunt u aantonen bekwaam te zijn in het onderwijzen van Nederlands als Tweede Taal aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs

Contactpersoon