Agenda

Post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Met deze opleiding breid je jouw kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, til je jouw onderwijs naar een nog hoger niveau.

In deze opleiding leer je:

  • Aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind.
  • Kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren.
  • Sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Praktijkgericht onderzoek maakt deel uit van de opleiding.

Na afloop van de opleiding is een Jonge Kind Specialist inhoudelijk deskundig en vaardig in het bieden van onderwijs aan het jonge kind. Ook:

  • Inspireert, verbindt, leidt en begeleidt de specialist collega’s van het onderbouwteam.
  • Ontwikkelt en verbetert de specialist systematisch en onderzoeksmatig het onderwijs aan jonge kinderen.
  • Levert de specialist een bijdrage aan het schoolbeleid.

Het uitgangspunt van deze opleiding is om een breed pallet aan kennis te bieden waarbij studenten van en met elkaar leren. De doelstellingen van deze post hbo-opleiding zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor jonge kind professionals die in het bezit zijn van een hbo-diploma. Je krijgt een intakegesprek.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit een studiebelasting van 350 uur. In totaal 16 dagdelen (12 bijeenkomsten) verdeeld over de woensdag (hele dag) en de woensdagmiddag.

Locaties

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij HCO en De Haagse Hogeschool.

Data

Bekijk het overzicht van alle data

Certificaat

De opleiding past in het Postinitieel Stelsel CPION, de post hbo-opleiding Jonge Kind Specialist is opgenomen in het lerarenregister.

Docenten van HCO en de Pabo

De mensen achter de kennis. Het ervaren onderwijsteam van onderwijsadviesbureau HCO en De Haagse Hogeschool is divers. Academici, Pabo-docenten, coaches en schooladviseurs delen de inzichten uit hun dagelijkse praktijk graag met jou. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs en het pedagogisch-didactisch onderzoek.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor deze opleiding via de website van de Haagse Hogeschool. Je inschrijving is definitief, zodra je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen. De opleiding gaat van start bij 16 deelnemers. Er kunnen maximaal 20 deelnemers aan de opleiding deelnemen.

HCO organiseert deze opleiding in samenwerking met de PABO van de Haagse Hogeschool.

Contactpersoon