Agenda

Passende perspectieven peuter-kleuter leerlijn (SPPOH)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wil je als intern begeleider meer zicht krijgen op de verschillende ontwikkelen onderwijsbehoeften van peuters en kleuters? En wil je weten hoe je je aanbod hierop kunt afstemmen en gedifferentieerd kunt werken?
In deze module leer je de aanbodsdoelen en ontwikkelingslijnen van de verschillende ontwikkelingsgebieden in de peuteren kleuterleeftijd kennen. Hierna weet je hoe je passend en gedifferentieerd aanbod kunt bieden met relevante en haalbare doelen. Je weet hoe je inhoudelijk de juiste keuzes maakt en welke hulpmiddelen je inzet. Je legt hierbij de nadruk op wat jonge kinderen wél kunnen en op het optimaal benutten van hun sterke kanten en capaciteiten.

Aanpak

In twee bijeenkomsten gaan we aan de slag met theorie en het interpreteren en analyseren van kindobservatiegegevens. Ook besteden we aandacht aan hoe je pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten groepen 1 en 2 begeleidt. Tussen de bijeenkomsten door werk je in je eigen praktijk aan de onderwerpen die aan bod komen.

Doel

Beter kunnen afstemmen op ontwikkelbehoeften van peuters en onderwijsbehoeften van kleuters.

Doelgroep

Intern begeleiders kinderopvang
Intern begeleiders basisschool groep 1 en 2

Studiebelasting

• 2 bijeenkomsten van 3 uur
• Werken in de eigen praktijk (3 uur)

Literatuur

• SLO-tussendoelen
• Ontwikkelingsvolgsystemen, waaronder KIJK!
• ‘Handelingsgericht werken aan schoolsucces; nieuwste handreiking voor
het schoolteam’ Noëlle Pameijer

Contactpersoon