Agenda

Opleiding practitioner/begeleider SVIB School Video Interactie Begeleiding

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het samen bekijken en bespreken van videobeelden geeft inzicht in het eigen handelen, en wat het effect daarvan is op de ander. Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van videobeelden uit hun eigen praktijk.

De begeleidingsmethodiek SVIB is systeem-, oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren, bijvoorbeeld tussen leraar en leerling(en). Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie.

In deze opleiding leer je coaching- en communicatievaardigheden om leraren, leerlingen en collega’s aan de hand van eigen videobeelden te laten reflecteren op eigen handelen.

Doelgroep

Deze leerroute is gericht op begeleiders in het onderwijs:

  • leraren met een begeleidende functie (IB/AB);
  • orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs;
  • docenten met een begeleidende functie in voortgezet onderwijs/MBO/HBO.
  • HBO coaches in de kinderopvang

Programma en inhoud

De opleiding bestaat uit 3 studiedagen, 15 vaardigheidsbijeenkomsten
en 2 dagdelen presentaties. De opleiding start met twee studiedagen. Aan bod komen de basiskaders: basiscommunicatie en de handelingscategorieën SVIB. Gedurende het jaar vindt de andere studiedag plaats. Deze staat in het teken van: begeleiderscommunicatie,
(oplossingsgericht) coachen, reflectie & kernreflectie.

Studiedagen

  • 15 januari 2021 Studiedag I 09.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
  • 29 januari 2021 Studiedag II 09.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
  • 23 april 2021 Begeleiders communicatie en intervisie 09.00 – 14.00 uur
  • 10 september 2021 Presentatie Planmatige begeleiden 09.00 – 14.00 uur
  • 28 januari 2022 Eindpresentaties 09.00 – 14.00 uur
  • 11 februari 2022 Uitreiking certificaten en afsluiting opleiding 13.00 – 15.00 uur

Supervisiebijeenkomsten

12 februari 2021
5 maart 2021
19 maart 2021
9 april 2021 (Presentatie: micro analyse)
21 mei 2021
4 juni 2021
18 juni 2021

2 juli 2021
24 september 2021
8 oktober 2021
29 oktober 2021
12 november 2021
26 november 2021
10 december 2021
14 januari 2022

Wachtlijst

Het maximum aantal inschrijvingen voor deze opleiding is bereikt. Vul onderstaand formulier in om je naam op de wachtlijst te zetten. Je ontvangt bericht van ons als er een plekje vrij komt.

Contactpersonen

Inschrijven