Agenda

Opleiding practitioner/begeleider SVIB School Video Interactie Begeleiding

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Binnen de opleiding worden kennis, praktijk en professioneel handelen met elkaar verbonden. Het doel van deze opleiding is om theoretische- en praktijkkaders aan te reiken voor systematische interactie-analyse op de onderlinge interactie-effecten tussen ‘professional, praktijk en doelgerichtheid in de context’.

Dit wordt vertaald in begeleidingstrajecten in de praktijk, met de methodiek School Video Interactie Begeleiding’, waarmee de camera als spiegel tot (zelf)reflectie werkt.

Studiedagen hebben veelal het karakter van kennis, kaders zetten en verdiepen op inhouden. De vaardigheidsbijeenkomsten leggen de nadruk op het ontwikkelen van SVIB-vaardigheden, reflectie, implementatie en integratie. Deelnemers worden driemaal uitgenodigd middels presentaties hun ontwikkelstappen uit te dragen.

De essenties

 • Begeleidingstrajecten in de eigen onderwijspraktijk
 • Systematische en planmatige analyse en reflectie
 • Coaching vaardigheden

Werkwijze

De opleiding start met twee studiedagen. Aan bod komen de basiskaders: basiscommunicatie en de handelingscategorieën SVIB. Gedurende het jaar vindt er nog 1 dag verdieping plaats. Deze staat in het teken van: begeleiderscommunicatie, oplossingsgericht coachen, reflectie & kernreflectie, toepassingsgebieden SVIB en gerelateerde thema’s.

De kern van de opleiding is het planmatig uitvoeren van 4 SVIB-trajecten.

In 15 vaardigheidsbijeenkomsten staat beeldmateriaal met leervragen centraal. Dit beeldmateriaal heeft betrekking op de SVIB trajecten die in de praktijk worden uitgevoerd. De opleider zal systematisch en planmatig reflectie bevorderen op eigen praktijk en professionaliteit. Een vaardigheidsgroep bestaat maximaal uit 6 studenten.

Studiedagen:

9-sep 2022         09.00-15.00         Studiedag 1

16-sep 2022       09.00-15.00         Studiedag 2

25-nov 2022       09.00-15.00         Studiedag 3 Begeleiderscommunicatie

10-mrt 2023       09.00-13.00          Presentatie Planmatige begeleiden

23-juni 2023       09.00-13.00         Eindpresentaties

7-jul 2023           15.00-16.00         Uitreiking certificaten

 

De praktijksessies zijn van 09.00-12.00 op de hier onderstaande data:

30 sept 2022

7-okt 2022

21-okt 2022

11-nov 2022 (presentaties micro analyse)

9-dec 2022

20-jan 2023

3-feb  2023

17-feb  2023

17-mrt  2023

31-mrt  2023

21-apr  2023

12-mei  2023

26-mei 2023

2-jun  2023

16-jun  2023

Doelstelling

Verplichte producten:

 • van 4 trajecten een verslag volgens het format
 • 1 presentatie micro analyse
 • 1 presentatie planmatig begeleiden
 • 1 presentatie begeleiderscommunicatie
 • 1 verslag implementatie & integratie  

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op begeleiders in het onderwijs zoals:

 • Leraren met een begeleidende rol, zoals intern begeleiders of ambulante begeleiders
 • Orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs
 • Docenten met een begeleidende functie in het voorgezet onderwijs of in het (v)mbo en hbo
 • Begeleiders uit (jeugd)zorg, met afgeronde Post HBO opleiding IPT-VHT (Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding – Video Home Training)

Literatuur

In het literatuuroverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanbevolen literatuur.

Verplichte literatuur:

Heijkant, C. van den & Van der Wegen, R. (2000). De klas in beeld, School Video Interactie Begeleiding. Heeswijk-Dinther: Esstede. ISBN: 9789075142293.

Bouwhuis, M. ((2020). De leraar in beeld, Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs. Uitgeverijpica. ISBN: 9789493209084.

Heijkant, C. van den e.a. (2003). School Video Interactiebegeleiding van meerdere kanten bekeken. Antwerpen: Garant. Bestellen bij de OSO & Fydes webshop.

Korthagen, F. (2014). Krachtgericht coachen. (wordt verstrekt door de opleider).

Korthagen, F., & Versalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders 23(1), 29-38. (wordt verstrekt door de opleider).

Otter, M. den (2009). Reader reflectief leren & reflectiemethodieken. (wordt verstrekt door de opleider).

Otter, M. den (2009). De School video interactie begeleider, volgend in beweging. Antwerpen: Garant. Bestellen bij de OSO & Fydes webshop.