Agenda

Onderwijscafé IKC: Kindcentrum verkennen, laat je inspireren!

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Maak kennis met de kansen en mogelijkheden voor het vormen van een kindcentrum

Als kinderen zich veilig en geborgen voelen, ontwikkelen ze zich het beste. Daar is iedereen die met kinderen werkt zich van bewust en zet zich daar voor in. Dit wordt krachtiger als de samenwerking van alle betrokkenen intensiever is, er een doorgaande lijn zichtbaar en voelbaar is en de krachten in het organiseren van activiteiten gebundeld worden. Gebruikmakend van elkaars expertise en specialismen ontstaat er een meerwaarde in het passend aanbod voor elk kind.  

Tijdens dit onderwijscafé laten wij je kennismaken met het kindcentrum O3, hoor je over de ervaringen en doe je inspiratie op tijdens de rondleiding door het prachtige gebouw. Met elkaar verkennen we de meerwaarde van de vorming van een kindcentrum en neem je ideeën mee terug naar je eigen school of kinderopvang organisatie.

Programma

18.15 uur: diner (optioneel)
18.45 uur: inloop met koffie/thee
19.00 uur: ervaringsverhaal John Verhoeff – directeur IKC O3
19.30 uur: rondleiding en ruimte voor het stellen van vragen 
20.00 uur: dialoog (dilemma’s) en presentatie Karin van Wolferen – HCO
20.30 uur: einde

Voor wie interessant?

Directies, besturen, leraren en locatiemanagers en pedagogisch medewerkers van basisscholen en kinderopvangorganisaties
in Den Haag e.o. die interesse hebben in de vorming van een kindcentrum.

Contactpersonen

Inschrijven