Agenda

Netwerkbijeenkomst Speelplezier (voor pedagogisch medewerkers, Speelplezier procesbegeleiders en vve-coaches)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Vanwege grote belangstelling voor deze netwerkbijeenkomst is deelname helaas niet meer mogelijk. Wel kun je je inschrijven op de reservelijst. Als je het aanmeldingsformulier invult, laten we daags van tevoren weten of je toch nog kunt deelnemen.

Kom naar deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst en ontmoet andere pedagogisch medewerkers, Speelplezier procesbegeleiders en vve-coaches die met de Speelpleziermethodiek werken en natuurlijk de maker van Speelpleziermethodiek zelf: Margot Wouterse-Schmitz.

Elk jaar ligt de focus van de netwerkbijeenkomst op een ander onderdeel van Speelplezier. We horen veel in de praktijk terug dat er behoefte is aan uitgewerkte voorbeelden van speel-leerthema’s. Om die reden presenteert Margot tijdens deze netwerkbijeenkomst het nieuwe Speelplezier speel-leerthema: ‘Rijden, vliegen, varen’ op een interactieve wijze.

Tip: voer dit thema uit tijdens de Kinderboekenweek, waarin dit jaar het thema voertuigen centraal staat!

Concrete handvatten

Je krijgt deze bijeenkomst concreet handvatten om:

  • het Speelplezierthema ‘Rijden, vliegen, varen’ uit te voeren;
  • tussendoortjes ‘De functie van vorm en kleur van verkeersborden’ in de grote groep uit te voeren.

Bestellen themamap en/of map tussendoortjes

De themamap ‘Rijden, vliegen, varen’ verschijnt begin september. Speelplezier-locaties kunnen deze map voor de peutergroep of kleutergroep tijdens de netwerkbijeenkomst bestellen. Op een later moment is ook mogelijk.

Kosten: €50,- per map/groep

De map bevat per doelgroep:

  • een katern met weekplanningen;
  • van dag tot dag video-instructie;
  • bijbehorende speelplankaarten.

Contactpersonen

Inschrijven