Agenda

Netwerkbijeenkomst Speelplezier (voor pedagogisch medewerkers, Speelplezier procesbegeleiders en vve-coaches)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kom naar deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst en ontmoet andere pedagogisch medewerkers, Speelplezier procesbegeleiders en vve-coaches die met de Speelpleziermethodiek werken en natuurlijk de maker van Speelpleziermethodiek zelf: Margot Wouterse-Schmitz.

Elk jaar ligt de focus van de netwerkbijeenkomst op een ander onderdeel van Speelplezier. We horen veel in de praktijk terug dat er behoefte is aan uitgewerkte voorbeelden van speel-leerthema’s. Om die reden presenteert Margot tijdens deze netwerkbijeenkomst het nieuwe Speelplezier speel-leerthema: ‘Rijden, vliegen, varen’ op een interactieve wijze.

Tip: voer dit thema uit tijdens de Kinderboekenweek, waarin dit jaar het thema voertuigen centraal staat!

Concrete handvatten

Je krijgt deze bijeenkomst concreet handvatten om:

  • het Speelplezierthema ‘Rijden, vliegen, varen’ uit te voeren;
  • tussendoortjes ‘De functie van vorm en kleur van verkeersborden’ in de grote groep uit te voeren.

Bestellen themamap en/of map tussendoortjes

De themamap ‘Rijden, vliegen, varen’ verschijnt begin september. Speelplezier-locaties kunnen deze map voor de peutergroep of kleutergroep tijdens de netwerkbijeenkomst bestellen. Op een later moment is ook mogelijk.

Kosten: €50,- per map/groep

De map bevat per doelgroep:

  • een katern met weekplanningen;
  • van dag tot dag video-instructie;
  • bijbehorende speelplankaarten.

Contactpersonen

Inschrijven