Agenda

Netwerkbijeenkomst Speelplezier (voor leraren, ib’ers en Speelplezier procesbegeleiders)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kom naar deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst en ontmoet andere leraren, intern begeleiders en Speelplezier procesbegeleiders die met de Speelpleziermethodiek werken en natuurlijk de maker van Speelpleziermethodiek zelf: Margot Wouterse-Schmitz.

Elk jaar ligt de focus van de netwerkbijeenkomst op een ander onderdeel van Speelplezier. We horen veel in de praktijk terug dat er behoefte is aan uitgewerkte voorbeelden van speel-leerthema’s. Om die reden presenteert Margot tijdens deze netwerkbijeenkomst het nieuwe Speelplezier speel-leerthema: ‘Rijden, vliegen, varen’ op een interactieve wijze.

Tip: voer dit thema uit tijdens de Kinderboekenweek, waarin dit jaar het thema voertuigen centraal staat!

Concrete handvatten

Je krijgt deze bijeenkomst concreet handvatten om:

  • het Speelplezierthema ‘Rijden, vliegen, varen’ uit te voeren;
  • tussendoortjes ‘De functie van vorm en kleur van verkeersborden’ in de grote groep uit te voeren;
  • tussendoortjes in de 1/4e groep in drie niveaus uit te voeren.

Bestellen themamap en/of map tussendoortjes

De themamap ‘Rijden, vliegen, varen’ verschijnt begin september. Speelplezier-locaties kunnen deze map voor de peutergroep of kleutergroep tijdens de netwerkbijeenkomst bestellen. Op een later moment is ook mogelijk.

Kosten: €50,- per map/groep

De map bevat per doelgroep:

  • een katern met weekplanningen;
  • van dag tot dag video-instructie;
  • bijbehorende speelplankaarten.

Scholen die de map met tussendoortjes in 1/4e kleutergroep in drie niveaus nog niet hebben, kunnen de map tijdens de netwerkbijeenkomst aanschaffen. De kosten zijn €15,- per map/groep.

Contactpersonen

Inschrijven