Agenda

Module Leesproblemen en Dyslexie (SPPOH)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met leesproblemen en
dyslexie? Hoe kunnen scholen de basisondersteuning en de extra ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingproblemen organiseren? Deze vragen staan centraal in deze module.

Van scholen wordt verwacht dat zij gebruik maken van de landelijke protocollen ‘Leesproblemen en Dyslexie’ van het Expertisecentrum Nederlands. Je leert hier meer over en ook hoe je ermee kunt werken in de praktijk. Met deze informatie kun je vervolgens binnen de eigen school bespreken en analyseren wat er nodig is om de basisondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs te verbeteren.

Aanpak

In deze module worden onderstaande vragen aan de hand van de landelijke protocollen op een informatieve en interactieve manier uitgewerkt en besproken:

  1. Wat zijn de algemene kenmerken van goed leesonderwijs?
  2. Hoe krijg je zwakke lezers in beeld, welke hulp kun je bieden op de verschillende zorgniveaus en krijg je inzicht in hoe andere scholen dit organiseren?
  3. Wat dyslexie is, wat de signalen en criteria zijn en hoe de zorgroute voor
    leerlingen met een vermoeden van dyslexie eruitziet?
  4. Wanneer kan de school leerlingen doorverwijzen naar de vergoede diagnostiek en behandeling (ONL)?
  5. Welke remediërende en compenserende maatregelen en aanpassingen zijn er?

Doel

Kennis opdoen over dyslexie ondersteuning en in het bijzonder over de landelijkprotocollen op dit gebied en praktische toepassing ervan op school.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren

Studiebelasting

• 1 bijeenkomst van 3 uur
• 1 uur lezen van achtergrondinformatie

Contactpersoon