Agenda

Instroomtraining Basis VE pedagogisch medewerkers Traject 1

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Ga je bij een VE-locatie werken waar een VE-programma is geïmplementeerd? Dan kun je als pedagogisch medewerker bij HCO een instroomtraining Basis VE volgen.

Onderdelen

De Basis VE training bestaat uit de onderstaande 10 bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten worden gegeven door verschillende Jonge Kind adviseurs.

 1. Startbijeenkomst
 2. Observeren 
 3. Sociaal-emotioneel: de ontwikkeling, hechting, zelfvertrouwen en interactievaardigheden
 4. Motoriek: de (senso-)motorische ontwikkeling
 5. Taal 1: woordenschat ontwikkeling
 6. Taal 2: interactief voorlezen en beginnende geletterdheid
 7. Spel 1: spelontwikkeling en speelleeromgeving
 8. Spel 2: spelbegeleiding- en spelverrijking
 9. Rekenen: de drie domeinen
 10. Ouderbetrokkenheid
Verder:
 • Per bijeenkomst wordt een voorbereidende opdracht met een studiebelasting van een half uur gegeven. Deze opdracht wordt tijdens de bijeenkomst besproken.
 • Een portfolio met opdrachten en zelfreflectie is onderdeel van het traject.
 • De pm’er wordt 1x gecoacht op de werkvloer.
 • Om je ‘Basis VE’ certificaat te behalen, moet je aanwezig zijn geweest bij alle bijeenkomsten en een positief beoordeelde coaching hebben gehad.

Een verrijking voor iedere pedagogisch medewerker

Wil je meer weten? In editie voor jaar 2021 van HCO magazine komen Clara Buter en Marije van der Schelling (onderwijsadviseurs van HCO met veel praktijkervaring en expertise betreffende het jonge kind) aan het woord over de training basis ve. Naar het artikel


Inschrijven

Je kun je ook inschrijven voor een programma specifieke training. Kijk hiervoor in de agenda. Je hebt de keuze uit:
Heb je vragen over:
 • Je inschrijving?
 • Eén van de programma specifieke trainingen?
 • Een training die niet in het lijstje staat maar die je wel graag wil volgen?
Dan kun je contact opnemen met één van onze collega’s via ve@hco.nl.
Voorafgaand aan de training sturen we een factuur naar jouw locatie.

Doelstelling

De instroomtraining voor pm’ers heeft de volgende hoofddoelen:
 • De pm’er krijgt inzicht in het werken met een ve-programma
 • De pm’er krijgt inzicht in en ontwikkelt haar vaardigheden in het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek
 • De pm’er ontwikkelt vaardigheden voor het volgen van de ontwikkeling van peuters/kleuters en krijgt inzicht in het afstemmen van haar aanbod
 • De pm’er krijgt inzicht in het betrekken van ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling
 • De pm’er wordt bewust gemaakt van de aansluiting tussen de voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die op een VE-locatie werkzaam zijn.
Flexmedewerkers en invallers kunnen deelnemen als zij gedurende de trainingsduur minimaal één dagdeel per bijeenkomst op een VE-groep kunnen werken.