Agenda

Den Haag deelt kennis: Taal de hele dag door!

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Hoe komt het dat begrijpend lezen een speciaal vak is op de basisschool? Het is immers een vaardigheid die bij alle vakken weer terug komt. Er is geen schoolvak waar momenteel zoveel onderzoek naar gedaan wordt als begrijpend lezen. Binnen het vak worden hogere denkvaardigheden aangesproken en daarom is het een goede voorspeller van later schoolsucces. Belangrijk genoeg dus om het een centrale plek in je onderwijs te geven!

Vakoverstijgend begrijpend lezen

Dit thema bestaat uit twee bijeenkomsten. Als je je hiervoor inschrijft, dan word je bij beide bijeenkomsten verwacht.

Bijeenkomst 1: inspireren, uitwisselen en laten zien 

Tijdens de eerste bijeenkomst bekijken we met elkaar hoe begrijpend lezen vakoverstijgend kan worden ingezet. Hierbij zetten we dezelfde leesstrategieën en -aanpakken in bij verschillende teksten, waarbij ingezoomd wordt op begrippen als ‘interactie’, ‘transfer’, ‘modeling’ en ‘close reading’. Na de eerste bijeenkomst ga je weg met tips en concrete nieuwe ideeën, om uit te proberen op jouw eigen school en/of in jouw eigen les.

Bijeenkomst 2: evalueren, leren en afspraken maken

Tijdens de tweede bijeenkomst blikken we terug: hoe ging het, wat heb je toe kunnen passen en wat werkt wel/niet?

Interessant voor

Deze bijeenkomst is met name geschikt voor taalcoördinatoren en leerkrachten die werken in de midden- en bovenbouw.

Praktische informatie

  • Bijeenkomst 1 vindt plaats op dinsdag 19 november 2019 en bijeenkomst 2 vindt plaats op dinsdag 7 januari 2020;
  • Van 17.00-19.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur);
  • Locatie: Basisschool De Springbok, Pretoriusstraat 123 – Den Haag;
  • Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Taal de hele dag door wordt uitgevoerd door HCO en Sardes, in opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente Den Haag.

Contactpersoon

Inschrijven