Nieuws / 22 januari 2021

Advies toetsen leerlingen dyslexieprotocol

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De scholensluiting waarvan nu opnieuw sprake is, vraagt veel van leerkrachten en het roept ook nieuwe vragen op. Dat geldt bijvoorbeeld voor het afnemen van de LVS toetsen. In januari/februari staat de middentoets van Cito gepland voor afname. CITO geeft aan dat deze toetsen nog tot en met eind maart afgenomen kunnen worden. Daarnaast is het advies de LVS toetsen pas af te nemen als de leerlingen weer minimaal twee weken op school zijn. Meer informatie over het advies van CITO is te vinden op https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/coronavirus-ondersteuning-onderwijs.

Voor de leerlingen die in de laatste periode van het dyslexieprotocol zitten, roept dit extra vragen op. Zij kunnen mogelijk na de middentoets aangemeld worden voor de vergoede dyslexiezorg, maar door de scholensluiting kan dit in het meest gunstige geval pas eind februari of maart in gang gezet worden.

Leerkrachten en onderwijsondersteuners doen alles wat in hun macht ligt om de hulp op zorgniveau 3 aan deze leerlingen door te zetten. Om te voorkomen dat deze leerlingen met toch al ernstige achterstanden nog verder achterraken, is het aan te raden hen alvast te toetsen. Zij kunnen naar de noodopvang op school komen, zodat de lees- en spellingtoetsen in de gebruikelijke periode afgenomen kunnen worden door de leerkracht of onderwijsondersteuner. Zo kan de aanmelding op korte termijn gedaan worden en wordt voorkomen dat deze leerlingen eventuele gespecialiseerde hulp mislopen of uitgesteld krijgen.

Voor meer informatie of (praktische) ondersteuning, kunt u contact opnemen met één van onze dyslexie experts: