phpOpenTracker Error: Duplicate entry '2147483647' for key 'PRIMARY' HCO - Uw educatieve partner [ School Video Interactie Begeleiding (SVIB) ]
RuimtesInschrijvenWinkel
 • Het jonge kind
 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Over HCO

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)


Doelgroep: iedereen die inzicht wil krijgen in zijn/haar professionele handelen m.b.t. interactie, didactiek en organisatie.
Doel: inzicht krijgen op het effect van uw handelen op de groep of een individu, zicht krijgen op eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, handvatten krijgen om concreet en handelingsgericht aan deze punten te werken.
Datum: op aanvraag.
Prijs: op aanvraag.

Beschrijving

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een praktische methodiek waarmee onderwijsadviseurs onder andere docenten kunnen ondersteunen in hun werk. De methode biedt een kader om systematisch naar interactie tussen docent en leerling(en) te kijken. Korte video-opnamen van de klas worden samen met de docent geanalyseerd.

Videobeelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen docent en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek. De ervaring leert dat beelden veel 'inzicht geven'. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht over video in de klas, ervaren docenten deze begeleidingsmethodiek als verrassend en verrijkend.

Zicht krijgen op kwaliteiten, zien wat het effect is van docentgedrag op leerlingen, geeft stof tot nadenken en ontwikkelen. Doel van het SVIB-traject is 'goed contact tussen de docent en de leerling'. Goed contact versterkt het wederzijds het gevoel van competentie.

School Video Interactie Begeleiding is er niet om te confronteren, maar om te reflecteren en te professionaliseren.

Hoe gaat het in z'n werk?

SVIB is geschikt voor alle situaties waarin de docent een vraag heeft over de groep, een leerling of zijn functioneren. SVIB kan ingezet worden bij:

 • de begeleiding van leerlingen met een specifieke ontwikkelingsvraag; 
 • de begeleiding van groepen met een specifieke ontwikkelingsvraag; 
 • coaching van beginnende of herintredende docenten; 
 • docenten die feedback willen op hun functioneren; 
 • het implementeren van methoden en onderwijsinnovaties; 
 • het ontwikkelen van bepaalde competenties (POP).

Ook directeuren, leidinggevenden en teamcoördinatoren kunnen met SVIB worden begeleid bij bijvoorbeeld:

 • team- of bouwvergaderingen
 • functioneringsgesprekken
 • POP- en ontwikkelgesprekken
 • het voeren van oudergesprekken

Meer weten?

Wilt u meer weten over SVIB? Neem dan contact op met Léone Heideman (l.heideman@hco.nl).

Print deze pagina

terug naar boven