phpOpenTracker Error: Duplicate entry '2147483647' for key 'PRIMARY' HCO - Uw educatieve partner [ De moeilijke groep ]
RuimtesInschrijvenWinkel
  • Het jonge kind
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Over HCO

De moeilijke groep

Pestgedrag. Kinderen die elkaar uitlachen in de klas. Onrust op het schoolplein. Een moeilijke groep kan veel impact hebben op een school. Met de aanpak ‘De moeilijke groep’ probeert een onderwijsadviseur de situatie op school te keren door het gesprek weer op gang te brengen. En door de docenten of leerkrachten handvatten te geven waardoor ze de sfeer in de groep kunnen verbeteren.

Het traject

In het traject ‘De moeilijke groep’ wordt een tiental factoren tegen het licht gehouden bij het zoeken naar een oplossing voor een groep waar de sfeer slecht is. Tien factoren die bijdragen aan een positief klimaat. ‘Want’, zegt adviseur Loes Dreissen, die op veel scholen het traject begeleidt, ‘een moeilijke groep staat nooit op zich. De groep is onderdeel van een systeem. Een complex aantal factoren maakt dat een groep niet goed functioneert. Voelt de leerkracht zich bijvoorbeeld gesteund door zijn collega’s (‘Bij mij gebeurt dat nooit’), hoe is de opstelling van de ouders, welke regels zijn er op school en hoe worden die gehandhaafd? Al deze zaken kunnen meespelen bij het ontstaan van een moeilijke groep.’

Intake en analyse

Het traject ‘De moeilijke groep’ start snel nadat een school de hulp van het HCO heeft ingeroepen. Om de situatie goed te kunnen peilen, begint Loes met een intake en analyse. Ze spreekt in deze fase met de directie, docenten/leerkrachten en ook met leerlingen/scholieren. Daarnaast observeert ze in de groep en maakt ze soms videoopnames. Tijdens de analysefase worden er ook al interventies gedaan. De aanpak heeft zo twee sporen: directe acties en acties op langere termijn. Als alles in kaart is gebracht, schrijft Loes een plan van aanpak. Loes: ‘Tijdens de intake is er vaak al veel gebeurd. Er is een proces van bewustwording op gang gekomen en het probleem is bespreekbaar gemaakt. Dat alleen zorgt al voor verandering.’

Oplossingsgericht

Soms kan er in een groep, waar de sfeer al jaren niet goed is, met een relatief simpele aanpak ineens een heel andere sfeer ontstaan. Zoals bij een groep waar veel gepest werd. Een aanpak die daar werkte was het organiseren van klassenvergaderingen. Bij dit soort vergaderingen maken kinderen samen met de leerkracht de klassenregels en worden ze zo betrokken bij de oplossing voor de groep. Een andere school kan weer voor een heel andere aanpak kiezen. Zoals het veranderen van de manier van lesgeven als blijkt dat kinderen beter reageren op lessen met praktische opdrachten dan op leraargestuurde lessen. Loes: ‘Sowieso is de aanpak die we kiezen altijd oplossingsgericht en niet probleemgericht. Ik kijk vooral naar wat er wel goed gaat in de groep en probeer vanuit die insteek een oplossing te vinden.’

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd of heeft u meer vragen dan kunt u contact opnemen met Loes Dreissen, l.dreissen@hco.nl

Print deze pagina

terug naar boven